Schippersblog “Ahoy-hoy”

Schippersblog “Ahoy-hoy”

Ahoy-hoy!

Bij het woordje “Ahoy” denkt menigeen tegenwoordig meteen aan de Rotterdamse poptempel. Weer anderen associeren het met een nautische term die wordt gebruikt voor het begroeten van schepen.

Er zijn aanwijzingen dat “Ahoy” in niet-nautische situaties vooral werd gebruikt als een manier om “hallo” te zeggen. Dat woordje “hallo” heeft overigens een opvallende oorsprong. Etymologen denken dat het kwam van de Engelse “hullo” of “hallo”, afgeleid van “hollo”;  een uitroep om de aandacht op iets te vestigen. Het woordje “hollo” wordt verondersteld te zijn afgeleid van “holla” wat  weer  “stoppen of ophouden” betekende. Een andere theorie is dat “hallo” is afgeleid van het Oud-Engels “hál béo þu”, ofwel: “Hale be thou”, wat een manier was om iemand een goede gezondheid toe te wensen. Hoe dan ook, in de volksmond werd “Ahoy-hoy” vervangen door “hallo”.

Grappig te ontdekken dat een eenvoudig woord zoveel betekenissen kan hebben. Het sluit aan bij de uitspraak “Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig”. En zo werkt dat ook voor een schipper.  Als je luistert, dan snap je het meteen en is verdere uitleg niet nodig. Op het water heb je immers je ogen en oren hard nodig om zowel je omgeving als je bemanning te begrijpen, om te kunnen anticiperen om wat komen gaat. In het dagelijks leven zou men ook wat vaker “een half woord” nodig moeten hebben door misschien net iets meer naar elkaar te luisteren om te kunnen begrijpen…  Misschien dat ik daarom sinds enige dagen mijn mobieltje standaard beantwoord met “Ahoy!”. Het levert bij de goede verstaanders verrassende reacties op. Een positief geluid, veelal met een lach. Iets wat we dezer dagen allemaal goed kunnen gebruiken.

Ahoy!

Was getekend,

“de ouwe”