Rondvaart Kagerplassen

Rondvaart Kagerplassen

Geniet van de koeien, watervogels, molens en polders tijdens een geweldige rondvaart over de Kagerplassen.

Molens

De Kagerplassen zijn bekend om zijn vele molens. De gemeente Kaag en Braassem heeft de meeste molens binnen een gemeente in Nederland, dat zijn 20 molens en is 1 molen meer dan de molens van Kinderdijk.

Veeteelt per pont

De Kagerplassen is een gebied van veenplassen dat als recreatiegebied en visgrond wordt gebruikt. In de zomermaanden wordt het gebruikt voor het hooien (na het broedseizoen) en weiden van vee. Het maaiseizoen vindt pas plaats na het broedseizoen. Dit is een hele gebeurtenis omdat alle machines en tractoren met de pont naar de polders en eilanden worden gevaren. Ook het vee wordt allemaal per pont naar de eilanden gebracht.

Meren en eilanden

De Kagerplassen bestaat uit 12 verschillende meren die omzoomd zijn door een netwerk van kleine rietsloten en vaarten. Tussen en om deze meren bevinden zich diverse eilanden en polders waarvan elk eiland zijn eigen molen heeft om het droog te malen. Twee van de eilanden worden beheerd door Staatsbosbeheer, dit zijn de Kogjespolder en de Lakerpolder. Het enige echt bewoonde eiland is Kaageiland, andere polders zijn ook wel bewoond maar dan moet u denken aan 1 of 2 bewoonde boerderijen. Kaageiland heeft zo’n 400 inwoners.

Fauna

De Kagerplassen is rijk aan diverse fauna:

Zichtbaar zijn de vele weidevogels die zich hier thuis voelen zoals scholeksters, kieviten, grutto’s en de tureluur. Maar ook veldleeuweriken, kramsvogels, reigers, ooievaars, de blauwe kiekendief en de buizerds komen in behoorlijke aantallen voor. Daarnaast leven er ook watervogels zoals de kluut, diverse ganzensoorten, aalscholver, fuut, dodaars, krakeenden, kuifeenden en de meerkoet zijn volop aanwezig. Ook kleine zoogdieren als hazen, hermelijnen en vele muizensoorten zijn in de polder goed vertegenwoordigd.
Minder zichtbaar zijn de vissoorten zoals de brasem, snoekbaars en de karper.

Lente Rondvaart

Vanaf 21 maart organiseren wij de ‘Lente Rondvaart’ over de Kagerplassen. Boek snel uw tickets en we zien u graag aan boord van een van onze schepen!