Schippersblog “De wereld verbeteren”

Schippersblog “De wereld verbeteren”

De wereld verbeteren

“Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld.”, aldus Anne Frank. Anne is na haar dood in de hele wereld bekend geworden omdat ze tijdens de oorlog een dagboek heeft geschreven. Anne Frank werd  daarmee het symbool van de zes miljoen joodse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog .

Anne kreeg haar dagboek voor haar dertiende verjaardag op 12 juni 1942. De eerste regels uit haar dagboek zijn: “Ik zal hoop ik aan jou alles kunnen toevertrouwen, zoals ik het nog aan niemand gekund heb, en ik hoop dat je een grote steun voor me zult zijn”. In deze dagen denk ik vaak terug aan de verhalen over Anne Frank in mijn schooljeugd. Het waren spannende verhalen die een gezicht gaven aan de nog altijd beladen eerste dagen van mei. Tegenwoordig denkt men bij het horen van Katwijk, naast de haven en het strand, aan die andere Tweede Wereldoorlog icoon: de Soldaat van Oranje. Terwijl Katwijk zelf ook een bijzondere plaats inneemt in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Gedurende de tweede wereldoorlog versterkten de Duitsers de verdediging van tactische punten langs de kust door bunkers te bouwen. Katwijk, Noordwijk en Valkenburg vormden samen een Stützpunktgruppe. Samen met Noordwijk en Scheveningen werd Katwijk voordat de Atlantikwall verrees gebruikt om de oversteek naar Engeland te wagen, veelal in krakkemikkige bootjes met gevaar voor eigen leven. En ook in Katwijk moesten burgers onderduiken om aan de bezetter te ontkomen. Denk bijvoorbeeld aan Joden, verzetsmensen en mannen die wilden ontsnappen aan de arbeidsinzet.

Van jongs af aan heb ik geleerd dat het belangrijk is en blijft om deze verhalen door te blijven geven. En dan niet alleen als een spannend verhaal uit een – voor de jong en komende generaties – steeds verder liggend verleden. Een mooie gelegenheid om dit weekend tijdens een wandeling over het Katwijkse strand eens stil te staan bij de jonge en wijze woorden van Anne. “Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld”. Laat het vooral die boodschap zijn voor de jonge generatie. Woorden die extra perspectief kunnen bieden bij alle historische beelden die de komende dagen ongetwijfeld weer op de televisie voorbij komen.

Was getekend,
“de ouwe”